Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı

DIŞA BAĞIMLI OLMAK, GDO’YA BAĞIMLI OLMAK DIŞA BAĞIMLI OLMAK, GDO’YA BAĞIMLI OLMAK

03 Mar 2021
DIŞA BAĞIMLI OLMAK, GDO’YA BAĞIMLI OLMAK

Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyogüvenlik Kurulu’nun genetiği değiştirilmiş (GDO’lu) bazı soya fasulyesi ve mısır çeşitlerinin hayvansal yem amaçlı olarak ithalatına izin vermesi kamuoyunda GDO tartışmalarını yeniden hızlandırmıştır.

Ülkemizde üretilen yem miktarının yeterli olmaması nedeniyle üretimimizin yaklaşık yüzde 45’i kadar hayvan yemini ithal ediyoruz. Üretici birliklerinin ithalat yönünde taleplerini değerlendiren Tarım Bakanlığı yetkilileri onaylı genlere sahip ürünlerin 10 yıl süre için ithalatını uygun bulmuştur. Son Biyogüvenlik Kurulu Kararlarıyla ithal edilerek kullanımına izin verilen GDO’lu ürün sayısı 39 adettir. Bunların 36’sı yem sanayinde (soya 13 + mısır 23) kullanılmaktadır. Ülkemiz de sadece mısır ve soya fasulyesi için ithalat izni bulunurken; Şeker Pancarı, Pirinç, Kanola ve Pamuk gibi tarım ürünlerinde de GDO’lu tohumlar dünya genelinde kullanılmaktadır.

Ülkemizde GDO’lu ürünlerin ekilmesi/üretilmesi ve insan gıdasında kullanılması kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen, bizzat Tarım Bakanlığı tarafından yapılan denetimler durumun aksi ve vahim olduğunu göstermektedir. Buna karşın tüketicilerin çok hassas olduğu GDO konusunda bilimsellikten uzak, temelsiz ve popülist fikirler konunun taraflarını kutuplaştırarak süreci çözümsüzlüğe itmektedir.

Ülkemiz tarım alanlarının coğrafi durumu, her geçen yıl artan genç nüfusumuz ve buna ek olarak tarım politikalarının yetersiz ve öngörülemez olması soya fasulyesi ve mısır gibi bazı tarım ürünlerinde ithalata bağımlı hale gelmemize neden olmuştur. Dünya tarımsal üretimi ve ticaretinde yüksek verimli GDO’lu ürünlerin payının artıyor olmasından dolayı GDO’lu ürünler bir gerçeklik olarak karşımızdadır. Bununla birlikte tarım ilaçlarının kullanımı azaltan ve verimlilik sağlayan GDO’lu tohumların uzun vadede nasıl sonuçlara sebep olacağı yapılan araştırmalara rağmen henüz tam anlamıyla bir bilinmezlik içindedir.

Deva Partisi olarak GDO’lu ürünler konusunda önerilerimiz;

 • Ülkemizin tarımsal üretim kapasitesinin artırılarak hayvansal üretim için vazgeçilmez olan soya fasulyesi ve mısır türevleri için dışa bağımlı GDO’lu ithal hammadde yerine yerli üretim GDO’suz hammadde üretimi yaygınlaştırılmalıdır.
 • Uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar uygulayarak hayvancılık sektörünün tüketiciler de dahil tüm paydaşlarının öncelikleri dikkate alınarak sağlıklı arz ve talep dengesi oluşturulmalıdır.
 • Cumhurbaşkanlığı tarafında OHAL döneminde çıkarılan KHK ile yapısı değiştirilen Biyogüvenlik Kurulunun siyasi baskılardan ve ön yargılardan uzak, bilim temelli yapısı bir an önce tesis edilmelidir.
 • Tarım Bakanlığı izlenebilirlik konusunda kırtasiye yükü oluşturan verimsiz uygulamalarını sonlandırılmalı bunun yerine etkili ve verimli denetim mekanizmaları kurulmalıdır.
 • Verilecek ithal izin miktarı ve ithalat yapılacak dönemin ülkedeki hayvan yemi piyasasını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
 • İthalat izni verilecek kota miktarı, hayvan yemi talebi oranı ile sınırlandırılmalıdır.
 • Üniversiteler ile iş birliğine gidilerek GDO konusunda yapılan çalışmalar teşvik edilmeli, yurt dışı gelişmeleri izlenmedir.
 • GDO konusunda hassasiyeti yüksek olan AB ülkelerinin yasal mevzuatı yakından incelenmeli ve sektör paydaşlarının talepleri AB normları dikkate alarak karşılanmalıdır.
 • Tüketicilerin tercihlerini yapabilmesi için Almanya, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde görüldüğü üzere, üreticilerin ürünlerin üzerine genetiği değiştirilmiş yem ile beslenmemiş hayvanlardan elde edildiğine dair ibare ve logolar kullanması uygulamasına başlanmalıdır.
 • GDO konusunda kamuoyu şeffaf ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmeli, fayda/zarar analizlerinin uzmanlar tarafından rasyonel bir şekilde tartışılmasına olanak sağlanmalıdır.
 • İLGİLİ ETİKET:
 • #SEKTOREL

SONRAKİ HABER

'Yetkiler tek elde toplandı kamu kurumları çöküyor'

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

03 Mar 2021