Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı

Bugün; Dünya Çiftçiler Günü Bugün; Dünya Çiftçiler Günü

19 May 2021

Yerkürenin sunduğu sayısız nimeti emekleriyle insanlığa kazandıran, o kutsal mesleği icra edenlerin, değerini tekrar hatırlamamız gereken oldukça kıymetli bir gün; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Bayramı.

Ulu Önder Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir. Ulusal ekonominin temeli tarımdır.’ diyerek tarımın ve çiftçimizin ülkemiz için önemine Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında vurgu yaparak bu alanda önemli çalışmalar başlatmıştır.

DEVA Partisi olarak, “temel amacı, insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan; sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan; veriye ve bilime dayalı; yüksek katma değer üreten” bir tarımsal üretim yaklaşımı belirledik.

İnsanımızın gıda güvenliğinin teminatı olacak iyi eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye arzumuzu dile getirdik.

Gençlerimizin tarımsal işletmeciliğe ve girişimci çiftçiliğe ilgisini artıracak meslek liseleri, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının oluşturulması ve mesleğin gençleşmesini sağlayacak gençlere özel finansman imkanlarının sağlanması gerektiğini vurguladık.

Değer zincirinin tümünü beraber değerlendiren ve iklim değişikliğine yanıt olmayı önceleyen bir tarımsal üretim felsefesi ortaya koyduk.

Çiftçi kayıt sistemi gibi idari kayıtlardan, coğrafi bilgi sistemleri ve dijital teknolojilerden yararlanarak; Çiftçi ve Tarım Envanteri oluşturacağımızı ilan ettik.

Tarladan sofraya uzanan değer zincirinde ortaya çıkan atıkların değerlendirildiği; sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini esas alacağımızın sözünü verdik.

Tarımda ölçek veriminin artırılmasını amaçlayan üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurumsal kapasitesini güçlendirecek ortaklık modelleri üzerine çalışmalar yaptık.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları problemleri tespit ettik, sosyal haklarının güçlendirilmesi için politikalar ürettik.

Pandemi ile birlikte tarım sektörünün dünya ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Dışarıya bağımlı olmadan üretebilen, kendi vatandaşının gıda ihtiyacını zamanında, uygun şekilde karşılayabilen ülkeler bir adım öne çıktı.

Oysa ülkemizde iktidarın tarım sektörünü görmezden gelmesi, sorunlarına duyarsız kalması, yeterli desteği vermemesi ve işin kolaycılığına kaçarak içeride üretimi teşvik etmek yerine gümrük vergilerini de kaldırarak ülkemizi adeta bir ithalat cenneti haline getirmesi yüreklerimizi burkuyor.

Hatta son üç yıldır iktidar dönem dönem kendi vatandaşını, çiftçisini, halcisini, neredeyse vatan haini, terörist ilan etti.

Yani kısaca iktidar, kendi plansızlığının, beceriksizliğinin, ağır faturasını çiftçiye, halciye, depocuya yükledi.

Bir yandan soğuk sıcak demeden doğa şartlarıyla boğuşarak, diğer taraftan gece gündüz demeden el emeği, göz nuruyla tarlada, bahçede, serada çalışarak her türlü imkansızlığa rağmen üretim yapmak isteyen çiftçimiz, ürettiği ürünü değerinde satamaz, emeğinin karşılığını alamaz ve borcunu ödeyemez duruma düşürüldü. Tarım aletleri, traktörü, toprağı, hayvanları haczedildi. Borç sarmalında /batağında debelenir hale getirildi.

Her türlü zorluğa rağmen çiftçimiz sevgiyle, hoşgörüyle üretmeye, ülkeye değer katmaya devam ediyor.

84 milyon insanımızı besleyen çiftçilerimiz ile gurur duyuyoruz.


DEVA Partisi olarak, ülke çapında yaptığımız ziyaretlerde çiftçilerimizin dertlerini dinleme fırsatı bulduk. Hem parti programımızda hem de tarım sektörüne ilişkin tüm çalışmalarımızda konuya ilişkin çözüm önerilerimiz ile iktidarın yanlış uygulamalarının karşısında ve çiftçimizin yanında en güçlü şekilde durmanın gururunu yaşadık.

Maalesef mevcut iktidarın yıllardır istikrar ile yürütebildiği tek politika ‘tarımda politikasızlık’ olmuştur. Bütçenin sadece yüzde 2’si oranında tarıma ve çiftçiye doğrudan destek ayırmasının yanında çiftçinin sorunlarına gözünü kapatan iktidar, yeri geldiğinde ithalatı kolaylaştırıp ihracatı kısıtlayarak çiftçiye nefes alanı bırakmamıştır.

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi ülkenin pek çok sorununun kaynağı, iktidarın halktan kopuk ve çiftçiden, işçiden, memurdan, emekliden bihaber saraylara hapsolmuş yönetimsizlik anlayışıdır.

DEVA Partisi'nin ikdarında çiftçimiz ;

Üretecek, ürettiğini değerinde satacak, emeklerinin karşılığını alacak, borçlarını da ödeyecek ve hayata güvenle bakacak, daha onurlu bir yaşama kavuşacak.

DEVA partisi iktidarında tarım sektörüne ve çiftçimize hak ettiği desteği vererek ülkemizi bölgenin tarımda lider ülkesi haline getireceğiz.

Havza bazlı üretim ve destekleme modeline geçerek üretimde planlama sağlayacağız ve değer yaratacağız.

Üreticimize kullandığı gübrenin yarısını destek olarak vereceğiz. ÖTV siz mazot kullanmasını sağlayacağız. Elektriği daha ucuza vereceğiz. Hayvancılıkta kullanılan yemin yarısına kadar destek vereceğiz.

Tarım desteklerini üretim sezonu öncesi açıklayacak ve üretim yılı içinde ödeyeceğiz.

150 MİLYAR TL’yi ulaşan ve bugünün şartlarında ödenmesi neredeyse imkansız hale gelen çiftçi borçlarını, faizsiz en az 2 yıl süre ile erteleyeceğiz.

Çiftçimizin, tarlası, tarım aleti, traktörü hayvanı haczedilmeyecek.

Tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayarak üretimde verimliliği artıracağız.

Ve bu politikaları hayata geçirerek tarım sektöründe ilave en az 1 MİLYON yeni istihdam oluşturacağız.

DEVA Partisi olarak, ülkemizin ve çiftçimizin sorunlarının çözülmesinin tek yolunun, sorunları ve çözümleri bilen, iyi planlanmış politikalara sahip, liyakatlı kadrolardan oluşan bir iktidar, DEVA iktidarı olduğuna inanıyoruz.

Bu vesileyle, tarımın ve çiftçiliğin dünya tarihinde ilk defa görüldüğü bu coğrafyada, her yöresi ayrı zenginliklere sahip ve bereket saçan bu Anadolu topraklarında, emeğiyle hepimizin gıda güvenliğine hizmet eden çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #SEKTOREL

SONRAKİ HABER

Dağ Fare Doğurmaya Devam Ediyor, Destek Balonu Patladı!

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

19 May 2021